เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
 
S__58834939.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

เราจะควบคุมระบบลำโพงมัลติรูมอย่างไร

AudioCast ช่วยให้คุณสามารถเล่นและควบคุมเพลงโปรดของคุณ จาก มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ และส่งระบบเสียงไปยังลำโพง soundbars หรือ AV receivers.

2

เปิดแอพ AudioCast

ใส่รหัสของเราท์เตอร์ที่บ้านคุณ จากนั้นกดปุ่ม WPS บน AudioCast รอรับการเชื่อมต่อ

1

เชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อมือถือ หรือ แท็บเล็ตเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับที่อุปกรณ์ของคุณต่ออยู่

learn-step-1.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
learn-step-2-1.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

3

เลือกเพลงจากโทรศัพท์มือถือ NAS หรือ บริการเพลงบนแอพออนไลน์ต่างๆ

ขณะที่คุณส่งเพลงออกจากมือถือคุณ คุณยังคงสามารถรับสายติดต่อ เล่นเกม หรือแม้แต่เดินออกจากห้องได้ โดยที่การเล่นเพลงของคุณจะไม่สะดุด

learn-step-3-1.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

 
LOGO.png เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
 
connect-1-1400x450-800x257.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

เชื่อมต่ออย่างไร..?


1-797x400.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
connect-3.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารของคุณเข้ากับ WiFi ที่บ้าน


2-797x400.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
connect-1.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

ดาวน์โหลด App

ดาวน์โหลด iEAST Play จาก Apple Store หรือ Play Store

available in store: 

downloadOnAppStore.png เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
 
googleplay.png เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
 

3-797x400.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
connect-5.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย WiFi 

ใส่รหัสผ่านของเราท์เตอร์


4-797x400.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
connect-6.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์

กดปุ่ม WPS และไปยังขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คุณได้รับข้อความแนะนำ


5-797x400.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast
connect-7.jpg เครื่อง Sonos ไทย ดีไหม เครื่องเสียงไร้สาย ลำโพง Sonos ราคา ลำโพงไร้สาย เครื่อง ขยาย เสียงไร้สาย เครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงหลายห้อง iEAST/Audiocast

เปิดแอพและเล่นเพลงที่คุณต้องการ

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เปิดเล่นเพลงที่คุณต้องการจาก Android App หรือ iOS App ด้วย โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ PC